Connie og Jørgen Baagøe´s
Vandrepokal

Udsat første gang:

2014

Proportioner:  6.

Connie og Jørgen Baagøe´s Vandrepokal

Pokalen tildeles udstillingens bedste 1,1 høns med egne fodringe, og ingen dyr under 94 point. Pokalen skal vandre i mindst 10 år, hvorefter den vindes til ejendom af den udstiller der har haft den flest gange, dog mindst 3 gange. Står 2 eller flere hold lige vandrer pokalen videre indtil en udstiller har haft den flere gange end nogen anden. Pokalen kan ikke uddeles sammen med andre af foreningens pokaler.

Navn: Race: Farve: Æsket   År:
Lisbeth Bremholm Silkehøns Vildtfarvet 2014
Ernst M. Hansen New Hampshire Rødbrun jan. 2016
ingen udstilling pga. Fugleinfluenza nov.2016
Finn Bülow Australorps Sort 2017