Gorm Nielsen´s
Ærespokal

Udsat første gang:

2008

Proportioner:  4.

GORM  NIELSEN`s VANDREPOKAL til høns

Pokalen tildeles medlemmer af Amagerlands Fjerkræavlerforening som tillægspræmie for højest kårede 5 dyr med begge køn repræsenteret, og ingen dyr under 90 point og med egne DF fodringe til høns. Dværghøns kan ikke komme i betragtning. Pokalen skal vandrer i mindst 10 år, hvorefter den vindes til ejendom af den udstiller, der har haft den flest gange, dog mindst 3 gange. Står 2 eller flere lige, vandrer pokalen videre indtil én udstiller har haft en flere gange end nogen anden. Pokalen kan ikke uddeles sammen med andre af foreningens pokaler.

Navn: Race: Farve: Æsket   ÅR

Connie og Jørgen Baagøe

Orpington

Gul

2008
Gorm Nielsen

New Hampshire

Rødbrun

2009
Connie og Jørgen Baagøe Orpington

Gul

2010

Lene Hansen Sussex Hvid/sort columbia

2011

Gorm Nielsen New Hampshire Rødbrun 2012
Gorm Nielsen New Hampshire Rødbrun 2013
Lisbeth Bremholm Silkehøns Hvid 2014
Grete og Peter Johannsen R.I.R. Rød jan. 2016
ingen udstilling pga. Fugleinfluenza Nov.2016
Ernst M. Hansen New Hampshire Rødbrun 2017