Bende og Johan Rostrup´s
Vandrepokal
Udsat første gang:
2012

Proportioner: 2.

Bende og Johan Rostrup´s VANDREPOKAL

Pokalen tildeles medlemmer af Amagerlands Fjerkræavlerforening som tillægspræmie til højest kårede 2,1 eller 1,2 høns eller dværghøns, dog ingen dyr under 92 point og efter foreningens betingelser. Pokalen skal vandre i mindst 10 år, hvorefter den erhverves af den udstiller, der har haft den flest gange, dog mindst 3 gange. Pokalen kan ikke uddeles sammen med andre af foreningens pokaler.

Navn:

Race:

Farve:

Æsket År:

 Lene Hansen

 Rheinländer

 sort

2012

 Ole Poulsen

 Rheinländer

 sort

2013

 Connie og Jørgen Baagøe

Orpington

Gul

2014

Mathias Schur Pedersen Dværg New Hampshire Rødbrun jan. 2016
ingen udstilling pga. Fugleinfluenza nov. 2016
Lene Hansen Sussex hvid sort columbia 2017