Opdræt af kyllinger:
Daggamle kyllinger sættes under varme lampe. Der skal være 33 - 35 grader C lige under lampen, der hvor der er varmest. Der skal være plads under lampen til at kyllingerne kan trække lidt væk fra det varmeste sted, efterhånden, som de vokser til.
Kyllingemoderen skal være afskærmet mod træk.
Underlaget kan være grus, høvlspåner eller hakkelse. Anvendes spåner eller hakkelse, skal 
kyllingerne have adgang til et sted med groft grus. Udenfor varmens rækkevidde anbringes 
foder og rent frisk vand.

De første 8 uger skal kyllingerne have Startfoder, som skal være den væsentligste del af deres kost. Herudover kan gives knækfoder ( en blanding af knækket byg, hvede og majs ).
Knækfoderet kan med fordel strøs ud i bunden af kyllingemoderen. Ligeledes kan evt. en håndfuld undulatblanding strøs ud.

Den første uge anvendes intet andet foder end det beskrevne.
Dyrene kan udmærket trives udelukkende på dette foder indtil de er 8 uger gamle.

Efter en uge, når kyllingerne er kommet godt i gang kan der gives fint klippet grønt.
Græs klippes så fint som purløg til en æggemad. Andet grønt kan klippes, men dyrene elsker at arbejde med at flå det ud i passende bidder.
Den 2. uge kan der startes forsigtigt med brød og køkkenaffald.

Den 3. uge kan der gives hele korn, dog må evt. majs være knækket. Grønt gives nu i større mængder.
Sørg for at fjerne evt. grønt og køkkenaffald, der ikke er spist op om aften. Hvad som helst af grønt og køkkenaffald kan nu serveres for kyllingerne. Dyrene sorterer selv det fra som de evt. ikke kan tåle.

Senest når kyllingerne er 3 uger gamle, skal de have adgang til volieren. Vær sikker på, at dyrene selv kan finde ind under varmen igen inden du forlader dem. Det er bedst at lade dyrene selv finde ud af den åbne lem.

Senest 6 uger gamle er kyllingerne varmefrie, men kan dog i meget kolde nætter have behov for en smule varme.

8 uger gamle slås normalt over fra startfoder til voksefoder, men det anbefales at de første par uger blandes der med halvt af hver. Der sker dog intet ved at lade kyllingerne fortsætte på startfoder endnu 2-3 uger, bland alligevel de to typer foder i overgangsfasen. Kyllingerne må dog, af hensyn til medicinrester, ikke spises før 10 dage efter ophør med startfoder.

Natstænger etableres nu i hønsehuset, men forvent ikke at dyrene anvender dem før i 14-16 ugers alderen.
De skal blot være til stede for at de kan vende sig til dem.

Voksefoder er nu dyrenes hovedføde indtil de er 20 uger gamle. Der give stadig korn, grønt og køkkenaffald.

 20 uger gamle skiftes over til æglægningsfoder, som nu er kostens hovedbestanddel. Der fortsættes som hidtil med tilskudsfoderet. Der gives nu et trug med skaller, men det er meget beskedne mængder dyrene spiser. Korn, rationeres nu til højest en alm. Tændstiksæske pr. dyr pr. dag. Det kan med fordel spredes og rives ned i volieren. Pas også på med for meget brød og fedende køkkenaffald. Derimod kan de ikke få grønt nok.

Der opsættes nu redekasser i hønsehuset. En god rede er 30 x 30 x 30 cm. Der skal være 1 rede pr. påbegyndt 4 høner. Rederne placeres i lavere niveau end natstængerne.